loading...

סיור בחברון – מחיים משותפים לשליטה וכאוס

Description

סיור בעיר חברון עם הישאם שרבת (הועדה להגנה על חברון), בו הוא מספר על עברה ההיסטורי של חברון ומציג את נרטיב החיים בעיר – מחיים משותפים עד לשליטה מגבילה ומסוכנת באוכלוסייה הפלסטינית. הישאם סוקר את המצב בחברון בזמן הסכמי אוסלו, הטבח במערת המכפלה ומדבר על המציאות הנוכחית בין המתנחלים לפלסטינים

Details
  • CATEGORY: VIDEO REPORT
  • PUBLISHED BY: הטלוויזיה החברתית
  • MY WORK: VIDEOGRAPHY
  • DATE: 5 APRIL 2017
  • LINK: WWW.ISTV.ORG
Categories: עברית